2221604458 6977585053 - 6981096559 ΟΧΗΣ 30, Χαλκίδα, Εύβοιας nmoraitis@hotmail.gr