2221604458 6977585053 - 6981096559 ΟΧΗΣ 30, Χαλκίδα, Εύβοιας nmoraitis@hotmail.gr

ΟΧΗΣ 30, Χαλκίδα, Εύβοιας Τ.Κ.: 34100

Τηλέφωνο: 2221604458

Κινητό: 6977585053 - 6981096559

E-mail: nmoraitis@hotmail.gr

Κατηγορία: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Επισκεψιμότητα: 7546

Ιστοσελίδα: http://www.mwraitis-electrical.gr